22 mai 2020

Digital generalforsamling

Det ble gjennomført en digital generalforsamling i Manglerudvangen borettslag, dette på grunn av den pågående corona-pandemien.

Det var OBOS, på vegne av styret, som innkalte til denne meget spesielle generalforsamlingen for Manglerudvangen borettslag 2020. På grunn av begrenset antall personer som kunne samles på ett sted, var løsningen digitalt årsmøte. Alle som hadde takket ja til digital informasjon fra OBOS, fikk sms med beskjed om hvordan de kunne logge seg inn på Vibbo.no. Alle andre fikk utlevert fysisk informasjon i postkassen med beskjed om hvor de kunne avgi stemmeseddel.

I utgangspunktet var det meningen at generalforsamlingen skulle avvikles på vanlig måte i aulaen på Manglerud skole. Både møteleder og møtelokale var booket og alt var klart. Selve innkallingen var også klar til å sendes ut på vanlig måte, med forslag som skulle stemmes over etc. Det viste seg at den digitale løsningen gjorde det hele litt mer komplisert, og selve årsmøtet pågikk i hele åtte dager!

Fordelen med den digitale løsningen, var at hele 87 stk hadde avgitt stemmer, kontra et heller labert oppmøte i 2019 på 35 stemmeberettige. 

I løpet av disse åtte dagene som den digitale løsningen pågikk, ble et av forslagene trukket og forslagstiller vil fremme dette til neste år.

Følgende styre er valgt av generalforsamlingen;

Reidar Loftesnes (styreleder)

Malene Paulgaard (nestleder)

Thor Bjørn Bye (nytt styremedlem)

Vibeke H. Strand (styremedlem)

June Schierning (styremedlem)

 

Se forøvrig resultatet her;Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2019