4 jan 2021

Nytt callinganlegg i Manglerudvangen borettslag

På grunn av gammelt og utdatert callinganlegg, som til stadighet trenger vedlikehold, har styret sett seg nødt til å gå til innkjøp av nytt. Anlegget vil montert av firmaet Assistent Partner og arbeidet vil foregå fra begynnelsen av mars og avsluttes i slutten av april 2021.

Styret har denne gangen valgt å oppgradere callinganlegget til et mer tidsriktig og moderne system med video. Det vil si at beboeren kan se hvem som ringer på ved ytterdøren, noe som gjør at sikkerheten ivaretas bedre ved at uvedkommende ikke slippes inn i oppgangen. 

Inkludert i denne oppgraderingen følger det med et nytt apparat til å ha i leiligheten med en liten monitor på 3,5". Dersom noen beboere ønsker å oppgradere til større skjerm, med eller uten wifi, må dette påkostes av beboeren selv. Prisene på de forskjellige alternativene er vedlagt her.

I tillegg blir det utlevert tre stk. nøkkelbrikker som kan brukes i tillegg til det eksisterende nøkkelsystemet. Hvis man ønsker ytterligere nøkkelbrikker, kan dette også bestilles for egen regning. Det er viktig å påpeke at det eksisterende nøkkelsystemet til ytterdørene ikke skal byttes ut, slik at de nye låsbrikkene er et supplement til det vi har idag.

Vi henstiller til at alle leser oppslag for fremdriftsplanen, og merker seg når sin adresse skal få det nye callinganlegget. Fremdriftsplanen er vedlagt her. Det er viktig at alle beboere stiller seg til rådighet og er tilgjengelig i forhold til den planen Assistent Partner har lagt opp til. Hvis noen skulle være veldig opptatt, må man prøve å alliere seg med noen naboer eller annen familie. Assistent Partner vil kunne kreve et beløp på kr.1500,- for ettermontering en annen dag. 

Vi håper at alle beboere vil sette pris på den nye porttelefonen.

 

Styret