Røykvarsling - brannvarsling i alle leiligheter

Styret har tidligere inngått avtale med Get vedrørende brann- og røykvarsling. På grunn av diverse omstendigheter, kunne ikke Get Safe bli installert i våre høyblokker, så derfor har hele anlegget blitt utsatt. Get vil nå sette i gang brannvarslingsanlegget i lavblokkene i den nærmeste fremtiden. Samtidig har vi etter en anbudsrunde, inngått avtale med Nokas for høyblokkene. Nokas vil forhåpentligvis installere brannvarsling i en høyblokk før sommeren, de tre resterende etter sommeren. Det vil bli installert røykvarslere i alle leiligheter, trappeløp og fellesrom. Nærmere beskjed vil bli gitt