Endret: 22 des 2016     Opprettet: 28 jan 2014

Gravearbeid ved Rugveien 40

Det vil bli utført gravearbeide ved Rugveien 40 i den nærmeste tid. Grunnen til dette er bytte av oljetank, ettersom det ble funnet sprekker i toppen av den gamle tanken.

Borettslaget skal gå over til Bio-fyringsolje, slik at vi følger de miljøkravene som settes til alle innen år 2020. Bio-fyringsolje er svært miljøvennlig, og vi er særdeles fornøyd med å gå over til "grønn" olje.

I den siste tiden, har det vært problemer med varmtvannet, spesielt i Rugveien 40. Dette er nå reparert, og grunnen var problemer med varmepumpene som resirkulerer varmluften tilbake til varmeanlegget, som igjen varmer opp vannet.