Montering av nye postkasser

Det pågår nå i disse dager montering av nye postkasser. I den forbindelse vil det bli utlevert nøkler til disse i de respektive oppgangene av våre vaktmestere, evt. styret, se egne oppslag.

Postkassene vil bli montert fortløpende så fort de blir produsert, så hver enkelt beboer må følge med på oppslag om hva som gjelder for sin egen oppgang.

Håper alle får kvittert ut sine nøkler så fort som mulig. Ta eventuelt kontakt med våre vaktmestere på dagtid, h.h.v:

Johnny Lindseth; 976 11 771 eller Tron Mørch; 920 52 176 .

Med vennlig hilsen

Styret