Montering av nytt kabel-tv nett i Manglerudvangen borettslag

I begynnelsen av juni 2014 starter monteringen av det nye kabel-tv nettet i vårt borettslag.Alle vil få utlevert skriv med tidspunkter når montøren fra firmaet Bredbånd og Kabel-TV Service AS (BKT) vil komme til din leilighet.

Det gamle kabelnettet er utdatert og har for liten kapasitet til å møte dagens og de fremtidige kravene et slikt nett skal ha. I forbindelse med videreføring av kontrakten med Get, vil det gamle nettet bli erstattet med nytt med oppstart fra juni 2014.

Montørene må ha tilgang til din leilighet ved montering og det vil bli utdelt informasjon fra firmaet BKT, vedrørende dette arbeidet og litt praktisk informasjon, samt dato og tidspunkt når montøren kommer til deg.

Vedlagt ligger et eksempel på skrivet fra BKT. Klikk her .

Det er viktig at du følger informasjonen i skrivet, og sørg for å være tilstede selv eller la noen andre som du kjenner låse inn montøren når denne kommer til deg.

Hvis man ikke får gjennomført monteringen hjemme hos deg til avtalt tid, vil man etterhvert miste tv-signalene i leiligheten.

Litt senere vil styret informere alle om noen fordeler den enkelte beboer får når arbeidet er gjennomført.