Nye låstavler i vaskeriene

Fortsatt mulig å kjøpe nye låser.

Det har blitt montert nye låstavler for alle vaskeriene i borettslaget, og disse ble satt i bruk f.o.m. 1. september 2013. Tavlene ble plassert inne i de nyoppussede vaskeriene.

Har du ennå ikke fått kjøpt ny lås, kan dette gjøres annenhver torsdag (oddetallsuker), på styrerommet mellom klokken 18 - 19.

Husk reglene for bruk av vaskeriene! Blir ikke reglene overholdt, kan det medføre utstengelse fra vaskeriet eller slutt på gratis vaskeri.