Endret: 22 des 2016     Opprettet: 28 jan 2014

Nye postkasser

Det kommer nye postkasser til Manglerudvangen borettslag

Styret har gått til innkjøp av nye postkasser for hele borettslaget. Grunnen til dette er at mange av låsene er ødelagte og at reservedeler ikke lenger kan skaffes. Det er flere av postkassene som heller ikke lar seg lukke etc. De postkassene vi har idag, har hengt der siden borettslaget ble bygget, så det er påtide med en fornying.

Etter en anbudsrunde, hvor 3 forskjellige tilbydere viste interesse, var det firmaet Servicegruppen AS som fikk kontrakten. Arbeidet med montering starter i slutten av februar/begynnelsen av mars 2014.

Styret er avhengig av å få inn litt informasjon fra beboerne i den anledning. Vi trenger litt opplysninger om hva du ønsker å ha på postkasseskiltet, hvilke navn etc. Videre ønsker vi oversikt om du vil ha, eller ikke ha, uadressert reklame. Og til slutt leilighetsnummer og adresse.

På hvert skilt er det plass til maksimalt 5 linjer, med inntil 20 tegn pr. linje inkludert mellomrom.

Eks:

Ola Nordmann

Kari Nordmann

Ole Petter Nordmann

Kristin Nordmann

Knut Nordmann

Vi ønsker tilbakemelding på dette så fort som mulig og senest innen 6.februar 2014. Send gjerne dette på e-post ( manglerudvangen@getmail.no ), hvis du ikke har mulighet til det må du legge opplysningene i styrets postkasse utenfor Rugveien 38.