Endret: 22 des 2016     Opprettet: 5 sep 2013

Nytt inngangsparti til høyblokkene

I løpet av høsten har det blitt montert nytt inngangsparti i alle høyblokker.

De gamle dørene var slitne og holdt ikke tett om vinteren. Hele inngangspartiet ble derfor byttet ut, samt at de gamle dørene på innsiden ble fjernet. De nye dørene er bedre isolert og det vil også føles mye lysere inne ved postkassene og utenfor heisene.

Arbeidet ble bestillt etter en anbudsrunde, og det er Origo Bygg AS som ferdigstilte arbeidet høsten 2013.

De nye dørene er helautomatiske, det vil si at man bare nærmer seg døren på innsiden, så vil denne automatisk åpne seg. Når man skal inn, må man selvfølgelig bruke nøkkel, enten ved ringeklokken eller ved egen nøkkelåpner (grå boks plassert ved inngangsdøren).

Vær forsiktig ved bruk av de nye dørene, Hvis man ønsker av ulike grunner å holde døren åpen for kortere perioder (ved flytting etc.), bruk da knappen på selve dørpumpen. Husk å sette denne tilbake til normalstilling når man er ferdig.