Endret: 22 des 2016     Opprettet: 1 nov 2011

Utbygging av parkeringsplasser

Styret i Manglerudvangen borettslag, har i flere år jobbet for å få utvidet antall parkeringsplasser i vårt borettslag. Vi har sett, igjennom de siste årene, at behovet for flere plasser har økt. Grunnen til det er det sikkert flere årsaker til, enten ved at flere skaffer seg bil, evt flere biler i samme familie, samt pågangen fra kunder og ansatte ved Manglerud senter. Gatene i områdene rundt borettslaget er alltid fulle hele dagen, i motsetning til tidligere tider.

Samtidig er hensynet til våre flotte grøntarealer betydelige. Vi ønsker ikke en asfaltjungel, og det å bygge underjordiske parkeringshus, er veldig kostbart. Etter å ha vurdert flere alternativer, valgte borettslaget å benytte seg av tomten på baksiden av Rugveien 53 - 59. Tomten har ligget i brakk i veldig mange år, og ved å bruke akkurat dette området, blir tomten mer forskjønnet enn det den var. Dessuten er det begrensninger hvor en utkjøringstrasè kan legges ut i eksisterende veinett.

Etter en anbudsrunde, med god hjelp fra Obos Prosjekt AS, er det Guthorm Hoff som er blitt valgt som entreprenør. Parkeringsplassen skal inneholde plasser for 44 biler. Den skal selvfølgelig belyses, og området rundt skal besettes med kantstein og beplantes.

Parkeringsplassen er tatt i bruk, og plassene er fordelt i forhold til ventelisten. Foreløpig er ikke området beplantet, men dette vil bli gjort til våren 2012.