Endret: 22 des 2016     Opprettet: 18 mar 2012

Basestasjoner i borettslaget

Her er litt informasjon vedrørende basestasjonene som er plassert på toppen av Rugveien 38 og 40.

Styret har fått hendvendelse fra beboer som har uttrykt bekymring vedrørende strålefaren fra de antennene på toppen av Rugveien 38 og 40. Styret skal med dette prøve å gi litt informasjon rundt dette emnet.

Borettslaget leier bort denne plasseringen av basestasjoner til firmaene Netcom og Mobile Norway AS, og som genererer en grei inntekt til fellesskapet. Våre høyblokker ruver høyt i landskapet og er derfor attraktive til dette formålet. Slike basestasjoner er plassert enormt mange steder i vårt langstrakte land, og blir derfor fulgt opp av regler og retningslinjer satt av Statens Strålevern. Styret har vært i kontakt med Statens Strålevern som sier at basestasjonene ikke innebærer noen helserisiko så lenge man ikke oppholder seg mindre enn 3 meter rett foran antennene. Og ettersom antennene på våre blokker er plassert slik som de er, er det ikke mulig å oppholde seg foran disse. Statens Strålevern reiser ikke ut for å måle strålinger fra basestasjoner lenger, grunnet et enormt antall antenner samt at dette da altså ikke innebærer noen risiko.

Det er mulig å lese mer om dette på nettsidene til Statens Strålevern, og styret legger også ut den informasjonen vi har fått fra mobilselskapene i sakens anledning her .