Endret: 22 des 2016     Opprettet: 23 apr 2012

Generalforsamling 2012

Torsdag 19.april var det generalforsamling for Manglerudvangen borettslag i aulaen på Høyenhall skole.

Det var rekordlavt oppmøte denne gangen, kun 33 stemmeberettige hadde møtt frem. Hva som er årsaken til dette kan være mange, men vi får håpe at resten av beboerne fikk den informasjonen de ønsket gjennom innkallingshefte som ble, i tradisjonstro, utdelt i god tid før generalforsamlingen.

Det var Håvard Bakken fra Obos Advokatene som ble valgt til møteleder, og Monica Wilhelmsen fra Obos forvaltning som referent.

Møtelederen ledet generalforsamlingen på en meget bra måte, og gikk igjennom innkallingshefte fra begynnelse til slutt. Avsluttningsvis ble det stemt over de innkomne forslagene. Forslagene vedrørende innglassing av balkonger og endring av husordensreglene som omfatter husdyrhold, ble enstemmig nedstemt. Forslag C, måling av stråling fra basestasjon ble også nedstemt mot en stemme.

Deretter var det valg av tillitsvalgte til nytt styre og valgkomitè. Det nye styret består av følgende styremedlemmer; Malene Paulgaard og Terje Christoffersen (begge ikke på valg), samt Tore Erling Bjørnsen (valgt for to nye år). Brit Lybæk er valgt som nestleder (valgt for to år), og Reidar Loftesnes er valgt som styreleder (1 år). Varamedlemmer for 1 år ble Marianne Stjernene og Biger Eines. Valgkomitèen består av følgende personer; Trine D'Iyamu, Diana Betti og Alfhild Halvorsen.

Det kan også nevnes at Odd Martin Pedersen fra heisleverandøren ThyssenKrupp kunne informere litt om rehabiliteringen av heisene som har oppstart i uke 23 og vil bli avsluttet etter ca ett år.

Generalforsamlingen ble avsluttet med overrekkelse av blomster til den avgåtte styrelederen gjennom mange år, Brit Lybæk.