Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen for Manglerudvangen borettslag 2014 ble gjennomført på Manglerud skole, tirsdag den 29.april kl 1800, i skolens auditorium.

Møteleder var advokat Håvard Bakken fra Obos Advokatene. Tilstede var også, foruten styret, forvaltningskonsulenten Camilla Svoren fra Obos.

Det var totalt 43 stemmeberettige tilstede. De to forslagene som ble levert i henhold til innleveringsfristen, ble begge vedtatt.

Det ene forslaget, som gjaldt individuell innglassering av balkongene, ble vedtatt med 2/3 flertall. Styret minner alle beboere som ønsker slik innglassing til å vente med dette, til styret for innhentet alle nødvendige søknader, samt anbud/tilbud fra leverandører av slik system.