E-post

Send en e-post til styret.

Ved å trykke på denne linken, manglerudvangen@gmail.com , kan du sende en mail til styret. Mailen blir besvart så fort som mulig, og senest på førstkommende styremøte (se dato på nyhetsbrev).