Endret: 22 des 2016     Opprettet: 15 sep 2015

Nye vinduer i borettslaget

Styret i Manglerudvangen borettslag samarbeider med OBOS Prosjekt AS vedrørende utskifting av alle vinduer i borettslaget.

Forrige gang borettslaget skiftet vinduer og balkongdører, var på slutten av 80-tallet, og det er derfor på tide å foreta en ny utskifting. Flere av vinduene er av dårlig forfatning, på tross av at borettslaget gjennomførte et ytre vedlikehold av disse for ca 10 år siden.

Samtlige vinduer og balkongdører skal skiftes ut, også kjeller- og loftsvinduer. Det vil også bli vurdert å skifte ut alle kjellerdørene i samme omgang.

Høyblokkene i borettslaget bærer også preg av å trenge et ytre vedlikehold, også lavblokkene over inngangspartiene og på baksiden, alle steder hvor det kun er murpuss og ikke teglstein. Styret vil derfor også hente inn priser på malerarbeid, og muligens kombinere dette med vindusutskiftning.

Alle beboere vil bli informert om det videre arbeidet, enten ved skriv eller eventuelt med et beboermøte ved en senere anledning. Utskifting av vinduer og et ytre vedlikehold, vil tidligst kunne starte 2016.