Endret: 6 nov 2016     Opprettet: 2 okt 2011

Litt historie rundt Manglerudvangen Borettslag

Her kommer litt historie om Manglerud og nærområdet rundt vårt borettslag.

Navnet Manglerud kommer av mannsnavnet "Magni" eller "Magne" og er sammensatt med ordet "rud" som betyr rydding. Manglerud med L forekom først på 1500-tallet.

I nærheten av vårt borettslag, det vil si i området mellom Manglerud skole og Østensjøvannet, finner man Tallberget. Her ligger det noen store gravhauger på toppen av åsen. De ligger slik til at det er vidt utsyn til alle kanter, noe som er typisk for høvdinggraver fra historisk tid. Den største ligger lengst mot nord, og den er tydelig plyndret for lang tid tilbake. Universitetets Oldsakssamling har registrert fem sikre graver i området, og de er datert til eldre jernalder, d.v.s. ca. 400-600 e.Kr.

Manglerudvangen Borettslag ligger i dag i et området mellom Manglerud Gård og gamle Rognerud Gård. Manglerud Gård huser i dag et eldresenter og bygningen er reist i år 1840. Rognerud Gård var opprinnelig en husmannsplass under Manglerud Gård. Den lå ved Rognerudveien, som er oppkalt etter denne.

Den 19. august 1957 ble Manglerud skole åpnet for første gang. Ved starten var det 351 elever, men skolen ble stadig påbygget, og i 1966 var det nesten 1400 elever ved skolen.

I 1964 ble gymsalen med den tilhørende svømmehallen bygget. På grunn av økt bebyggelse og folketall ble Høyenhall skole bygget og ferdigstilt høsten 1966.

Alle gatenavnene rundt vårt borettslag, Beiteveien, Plogveien og Rugveien er oppkalt etter landbruksvirksomheten i området. Otto Sogns vei er oppkalt etter gårdbruker og garver Otto Sogn (1827-1916). Han var eier av Rognerud Gård og veien er navnsatt i 1917. Wetlesens vei er oppkalt etter familien Wetlesen på Abildsø Gård. Veien ble navnsatt i 1919.

I 1961 startet innflyttingen i Manglerudvangen Borettslag med 504 leiligheter, med innflyttingstid i april 1961 til april 1962. Våre naboer i Manglerudjordet Borettslag med sine 518 leiligheter, har adresser til Plogveien, Rugveien og Våronnveien. Dette borettslaget ble påbegynt i mai 1956 og fullført i 1958. Storgården Borettslag i Havreveien med hele 551 leiligheter, startet innflyttingen på sommeren 1959 og var fullført i desember 1960.

Den 28. mai 1962 ble Manglerud kirke påbegynt og innviet 8. desember 1963.

Den 26. september 1966, den gang betegnet som Norges største varesenter, ble Manglerud senter åpnet. Samme året, 22. mai, tok man i bruk T-banen. Og høsten 1968 var Manglerud politistasjon ferdigstilt.

(Utdrag fra "Historien om bydelen Manglerud/Abildsø av A.Brække.)