Retningslinjer for styrearbeid

Vedlagt ligger retningslinjene for styrearbeid i Manglerudvangen borettslag.