Endret: 22 mai 2020     Opprettet: 30 okt 2011

Parkering i borettslaget

Borettslaget disponerer endel biloppstillingsplasser. Lurer du på hvilke regler som gjelder for dette?

Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter venteliste, dersom du ønsker plass, send dette skriftelig til styret. På søknaden påføres leilighetsnummer, adresse samt telefonnummer og eventuelt e-post adresse.

Dersom du får tildelt en plass, må du underskrive på en leiekontrakt. Vi krever at parkeringsplassen blir brukt. Dersom plassen blir stående tom i lengre perioder, vil styret kunne inndra denne plassen igjen. Vi har mangel på parkeringsplasser i vårt borettslag og oppfordrer derfor de som ikke benytter sin plass til å si fra til styret.

Ved oppsigelse av biloppstillingsplass, må dette sendes skriftelig til styret. Selv om du selger din bolig hos oss, går det ikke automatikk i at biloppstillingsplassen sies opp samtidig.

Parkering ved inngangspartiene til blokkene samt oppkjørsler er ikke tillatt, og kan medføre bøtelegging/borttauing for eiers regning. Dersom du trenger en dispansjon for inn-/utflytting ol., kan du ta kontakt med styret i forkant.

Det finnes også mulighet til å leie garasje igjennom firmaet Obos Garasjer. Garasjeanlegget til Obos Garasjer er lokalisert på nedsiden av Manglerud Senter, langs Ring 3. Der finner man et skilt med kontaktinformasjon.