Praktisk informasjon om Manglerudvangen

Borettslagets øverste organ er Generalforsamlingen, hvor alle andelseiere har møte- og stemmerett. Generalforsamlingen velger borettslagets styre, som er beslutningsorgan innenfor sitt myndighetsområde. Styret har ansvar for oppfølging av daglig drift, økonomi og forbereder generalforsamlingen. I tillegg er styret en pådriver for sosiale arrangementer.

Styret har engasjert to vaktmestere, Johnny Lindseth og Stian Skaug. Disse har det daglige ansvaret for vedlikehold av utearealer og blokker. Vaktmesterene kan nås h.h.v på telefon 97611771 og 97406967.

Styret treffes på kontoret i Rugveien 38, den første mandag hver måned, eller når det i forkant er informert om en annen dato. Beboerne er hjertelig velkommen mellom klokken 1800 og 1900. Styret kan også kontaktes på e-post manglerudvangen@wemail.no . De kan også nås på tlf: 47390184, eller du kan legge post i postkassen i Rugveien 38.

Det skal være mulig for beboerne å nå styret i trefftidene. Styreleders telefon er tilgjengelig fortrinnsvis på dagtid, dersom du ikke får svar, legg igjen en beskjed og du vil bli oppringt.

Styret til Manglerudvangen borettslag;

Styreleder

Reidar Loftesnes

Tlf: 473 90 184

Nestleder

Malene Paulgaard

Tlf: 924 66 435

Styremedlem

Thor Bjørn Bye

Styremedlem

Vibeke Henny Strand (p-plass)

Styremedlem

June Schierning (p-plass)

Vaktmester

Johnny Lindseth

Tlf: 976 11 771

Vaktmester

Stian Skaug

Tlf: 974 06 967