Skilt til ringeklokke og postkasse

Navneskilt til ringeklokker for lavblokkene, bestilles hos Qualitronic i Hellerudveien 36, tlf: 22757460. Navneskilt for høyblokkene ordnes av styret. Send en e-post til oss, og vi vil endre listene fortløpende.

Skilt til postkassene bestilles hos Servicegruppen AS, på deres hjemmeside servicegruppen.no. Gi beskjed om at man bor i Manglerudvangen borettslag for å få bestilt riktig type/størrelse. Alternativt kan man ringe på tlf. 64 80 26 48.