Endret: 3 feb 2020     Opprettet: 30 okt 2011

Søppelhåndtering

Foreløpig må alle beboere bruke søppelsjaktene ved håndtering av søppel. Disse sjaktene befinner seg i alle oppganger/blokker. Søppelposene må knytes ordentlig igjen, dette for å forhindre grisete sjakter og vond lukt. Det er fortrinnsvis matavfall som kan kastes i sjakten. Vi oppfordrer til at følgende ikke kastes i søppelsjaktene:

- Papp, papir og drikkekartonger. Dette kastes i containere som er plassert utenfor alle høyblokker, samt ved gangveien mellom Rugveien 71 og 73.

- Glass og metall. Kastes i egnede contaiere som ofte er plassert utenfor kjøpesentere o.l. Det er plassert en glasscontainer ved Rugveien 44.

- Klær og sko. Pakkes inn i poser og søppelsekker og doneres til f.eks Fretex ved deres mottak i Ole Deviks vei.

- Elektriske artikler, hvitevarer og brunevarer, samt batterier. Leveres til forhandlere som selger slike artikler.

- Bygningsmaterialer, møbler, maling og annet farlig avfall. Leveres gratis til gjenbruksstasjoner på Ryen og Brobekk o.l. Husk Gjenbruks-ID!

Se forøvrig http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/apningstider for mer informasjon om håndtering av søppel og hvor miljøstasjoner/gjenbruksstasjoner finnes, og deres åpningstider.

En gang i året, på våren, har borettslaget en egen opprydningsaksjon hvor beboere kan kaste større gjenstander. Da kan man kvitte seg med saker og ting som har hopet seg opp i boder og leiligheter. Er det lenge til neste gang, oppfordrer vi til å kaste større gjenstander på gjenbruksstasjonene fremfor å lagre gjenstandene på veranda og i boder. Det er strengt forbudt å lagre gjenstander på fellesarealer!

Vi disponerer også en garasje i Rugveien 44, der du kan sette fra deg avfall som ikke kunne kastes i sjakten. Dette inkluderer ikke matavfall og annet spesialavfall, som kjøleskap og andre hvitevarer, maling, batterier, bilhjul etc. Vaktmesterne åpner garasjen tirdager og torsdager mellom kl. 12-13.

Ikke sett fra deg søppel på utsiden!

For beboere som utfører større rehabiliteringer i sine egne leiligheter, skifte av kjøkken etc, må hver enkelt kjøre bort avfallet selv til gjenbruksstasjoner.